oya innovation series devil-Go OYA003D3 情趣自慰震動捧跳蛋系列

By oya

$350.00

簡介:簡單嘅設計,絕不簡單的玩法,
*第1個玩法當然係震動身體敏感的部位(十種不同模式強勁震動)。
*第2個玩法就係同伴侶一齊玩嘅時候,把男性的JJ放入(中間圓圈)位置,當抽插的時候震動女方敏感部位,震下⋯震下⋯十分痛快。
*USB充電方便快捷,充完電可維持1個半小時左右。

材料:環保型ABS/醫用級矽膠
功能:按鍵10種振動
顏色:多種
跳蛋:3.7V.
電源:可充電鋰電池持續
最長持續運作時間時間:120分鐘
最大噪音值:<38分貝
防水:100%防水
重量:73.5G
配件 :USB專用充電線, 專用收納袋

Share this